Follow by Email

torsdag 19 september 2013

Lär känna Pitta och Vata


Jag har tidigare i tidningen beskrivit om Kapha doshan som också tillhör de tre elementen och tillika kropps- och personlighetstyperna man utgår ifrån inom Ayur vedisk läkekonst och nu har vi kommit till Pitta och Vata. Doshorna existerar i allt, i olika grad och den person som domineras av en bestämd dosha, kan lättare komma i obalans när samma finns i överflöd i omgivningarna. Sommaren domineras av eld-elementet Pitta och hösten av luft-elementet Vata. Nu är den intensiva men härliga sommaren snart slut och vi kommer in i hösten. Då har många stora planer och vill ”starta nya projekt, nytt liv, bättre hälsa osv.” Då kan det vara bra att veta vilket Dosha man tillhör för att lyckas bättre.Att identifiera och få förståelse för sin egna kroppstyp är troligen det
viktigaste i ditt liv. Det är nyckeln till hur dina personliga särdrag sätter prägel på ditt liv. Vi reagerar psykiskt och fysiskt olika på stress, mat, tankar eller olika situationer. Våra olika sätt att tänka, lösa problem, hantera konflikter, planera, agera, ta till oss ny information, uttrycka vår kreativitet o.s.v., är alla exempel på hur vår kroppstyp styr oss. Detta påverkar oss ständigt vårt dagliga liv och styr våra resultat. Obalanser, krämpor och sjukdomar som vi har en förutbestämd benägenhet att drabbas av, är direkt kopplade till vår kroppstyp. Inget är en slump, det finns en orsak och verkan i allt som sker oss. Sambanden följer en lagbundenhet, som blir lätt att förstå när vi lär känna Ayur Veda och vår egen kroppstyp.
Oundvikligen leder våra individuella egenskaper till en logisk följd av konsekvenser. De resultat vi får kan alltid spåras tillbaka till vår kroppstyp och vår medfödda konstitution.
Ayur Vedas holistiska och för dig kanske nya och annorlunda perspektiv på oss själva, på våra starka och svaga sidor, har en enorm kraft. Principerna är ett effektivt verktyg för att balansera våra svagheter och utveckla våra möjligheter. Vi kan höja vår allmänna förmåga, vår vitalitet och vårt välbefinnande och inte minst, förbättra vår hälsa och livskraft.


Kroppstypen Pitta

Pitta-kvaliteten ansvarar för förbränningen och därmed ämnesomsättningen och vår matsmältning. Pitta består i huvudsak av elementet eld men även lite vatten. Med eldelementet är Pittas främsta egenskap värme. Pitta förbränner, fördelar och smälter, t.ex. det vi stoppar i oss. Pitta smälter även de tankar och intryck vi möter. När Pitta kommer i obalans blir elden för stark och de förbränner sig själva inifrån. Utbrändhet är ett bra exempel på detta.
Pitta kontrollerar och organiserar, strukturerar och smälter såväl intryck som mat. Pitta står genom sitt eldelement för ljus och därför även vår syn. Pitta har svårt för stark ljus som en stark vårsol. Den inneboende värmen i Pitta ger brinnande energi och intensitet.
Pitta präglas av en stark vilja och bestämdhet. De är mycket viljestarka, envisa och dominerande och vet vad de vill. Pitta är målmedveten och effektiv i sitt handlande. Att vara punktligt är viktigt. De ogillar att slösa bort sin tid.

Karaktäristiska egenskaper för kroppstypen Pitta

 • Normal kroppsbyggnad ofta något åt det atletiska hållet
 • Skarpt intellekt och ett stringent tal, karismatisk, god talare
 • Medelgod inlåning och ett gott minne
 • Stark hunger och matsmältning
 • God normal sömn
 • Tendens till ilska och irritation under stress.
 • Tävlingsinriktad och företagsam, gillar utmaningar.
 • Ljus, känslig hy, blont eller rött hår.
 • Ogillar alltför varmt väder.
Pittas utpräglade organisationsförmåga ger dem goda ledaregenskaper. De är ofta intensiva och kan vara frenetiska och krävande i sin läggning. Pitta-personer  gillar att argumentera och har bestämda åsikter om i stort sett allt. Ordning och kontroll är två viktiga honnörsord. Med sitt utvecklade organisationssinne är de ofta bra ledare. Pitta älskar att tävla men framför allt att vinna, det har lätt att bli arbetsnarkomaner och det är viktigt att prestera och vara duktiga.

Pitta i balans - En person med balanserad Pitta-konstitution har en varm personlighet och är känslig, omtänksam med karismatisk utstrålning.
Pitta i obalans - Överskott på värme ger ett hett humör och en ökad aggressivitet. Pitta i obalans upplevs ofta som burdusa och kritiska. Pittas värme ger upphov till inflammationstillstånd, som gärna visar sig i huden vilket kan upplevas hos unga Pitta-individer i forma av akne. En kraftig hunger och törst är ett typiskt första tecken på en ökad Pitta-obalans. I obalans upplever de ofta en svidande eller brännande känsla i magen, ögonen, i halsen eller på huden. 


De vanligaste faktorerna som orsakar Pitta-obalans

 • Pressade förhållanden kopplat till Pittas höga ambitionsnivå, vilket kan leda till förträngd ilska, frustration och förbittring
 • Stress och höga prestationskrav, alltför stora krav på sig själv och omgivningen
 • Överkonsumtion av alkohol, fet mat och starka kryddor
 • En kaotiskt omgivning där Pitta tappar kontrollen, t.ex en tuff arbetsmiljö
 • För mycket sol och värme

Kroppstypen Vata

Vata-kvaliteten ansvarar för alla rörelser i kropp och sinne. Det gäller såväl tarmarnas rörelse som nervimpulser, muskelrörelser och vår tankeprocess. Vata består enligt Auyr Veda av elementen rymd och luft. Det gör Vata mycket rörlig och lättpåverkad. Då luft bär ljud är Vata känslig för starka ljud men även vind som lätt överstimulerar Vatas känsliga personlighetstyp. Vata kontrollerar det centrala nervsystemet och psykiska och psykosomatiska problem kan oftast kopplas till en Vata-obalans.
Vata präglas av oregelbundna vanor och Vata-personer är oförutsägbara och lättföränderliga. De kan ha svårt att veta vad de vill och att fatta beslut. De har en benägenhet att bli överentusiastiska och hyperaktiva. Vata i obalans agerar ofta impulsivt och planlöst. Det är vanligt att Vata i obalans har svårt att slappna av och känner sig spänd, splittrad och nervös.

Karaktäristiska egenskaper för kroppstypen Vata

 • Tunn, slank kroppsbyggnad - går ej lätt upp i vikt
 • Entusiastisk och energisk till sin läggning
 • Lär sig nya saker snabbt, men glömmer också snabbt
 • Oregelbunden hunger och matsmältning
 • Lätt, ytlig sömn med tendens till sömnbrist
 • Tendens till att oroa sig. Tendens till bristande självförtroende
 • Kreativ, intuitiv och rörlig i sitt sinne
 • Mörk hud eller lätt att bli brun
 • Älskar värme och varmt väder
Vatas stora anpassningsförmåga ger dem flexibilitet och obundenhet, men det tenderar också att göra dem och deras liv lite kaotiskt utan gränser och rutiner. Vata-personer har lätt för att påbörja nya projekt etc, med stor entusiasm, men har i allmänhet svårt att avsluta dem.
Vata i balans - En balanserad Vata-person är flexibel, energisk, smittsamt entusiastisk, spontan och snabb i tanke och handling.
Vata i obalans innebär ett överskott på Vata-egenskaperna i sinne och kropp. Detta kan uttrycka sig som rastlöshet, oro, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, förstoppning, torr hud, gaser, högt blodtryck, värk (oftast i huvud, rygg och leder), muskelryckningar, menstruationsbesvär, undervikt, kronisk trötthet m m.


De vanligaste faktorerna som orsakar Vata-obalans

 • För mycket sinnesintryck och stimulans. All överdriven rörelse aktiverar Vata. TV, radio, dataspel, höga ljud och buller är saker som överstimulerar Vata
 • Överansträngning, överstimulans, stress och pressande förhållanden
 • Missbruk av droger, alkohol, tobak och mediciner
 • Plötsliga förändringar i livet, det kan vara att resa eller att bryta upp från en välkänd miljö
 • Oregelbundna vanor som sena kvällar och för lite sömn.
Lyckat till med dina nya planer för din inre och yttre hälsa- för livet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar